Proiectare si consultanta de mediu si in domeniul gestiunii integrate a deseurilor (periculoase si nepericuloase), conform Cod COR 325710.

Gestiunea deseurilor – Legea 211/2011 impune tuturor firmelor sa tina evidenta gestiunii deseurilor cu personal calificat – noi dispunem de personal instruit, conform legii si va asiguram indeplinirea cerintelor legale

Gestionarea deseurilor are ca scop economisirea unor resurse naturale prin refolosirea partilor recuperabile.
- Coordonarea activitatii prin implementarea legislatiei in cadrul societatilor.
- Recomandarea celor mai bune solutii pentru valorificarea sau eliminarea deseurilor.
- Evidente lunare/semestriale/anuale ale gestiunii deseurilor, conform legislatiei in vigoare.
- Identificarea solutiilor optime pentru rezolvarea problemelor de mediu.
- Elaborarea planului de prevenire si combatere a poluarilor accidentale.
- Intocmirea documentelor necesare pentru monitorizarea deseurilor generate (fise de
gestiune, plan de eliminare/gestionare deseuri).
- Intocmirea documentelor pentru Administratia Fondului pentru Mediu (intocmire situatii si
raportari pentru ambalaje, acumulatori, uleiuri, substante periculoase, emisii etc).
- Informarea lunara asupra noutatiilor legislative din domeniul protectiei mediului.
- Elaborarea de proceduri si instructiuni de mediu-pentru a asigura respectarea legislatiei in domeniu;

TOP