Documentatii pentru obtinerea avizelor /acordurilor si autorizatiilor de mediu si gospodarirea apelor;

- Fise de prezentare si declaratie, Memorii tehnice pentru toate tipurile de investitii.
- Evaluari de impact asupra mediului,
- Studii de evaluare asupra mediului.
- Bilanturi de mediu cu grad ridicat de dificultate (Formular de solicitare, Bilant de mediu, Proiect de program de conformare).
- Documentatii tehnice necesare autorizatiei de Gospodarire a Apelor.

TOP