Documentatii pentru obtinerea avizelor / acordurilor si autorizatiilor de mediu si gospodarirea apelor;

– Fise de prezentare si declaratie, Memorii tehnice pentru toate tipurile de investitii.

– Evaluari de impact asupra mediului,

– Studii de evaluare asupra mediului.

– Bilanturi de mediu cu grad ridicat de dificultate (Formular de solicitare, Bilant de mediu, Proiect de program de conformare).

– Documentatii tehnice necesare autorizatiei de Gospodarire a Apelor.