EXECUTARE PROIECTE TEHNICE PENTRU OBTINERE AUTORIZATIE DE CONSTRUCTIE

Executarea de Proiecte Tehnice (solutii tehnice, documentatii tehnice, executie in detaliu), pentru obtinerea autorizatiei de constructie, privind investitia “’Depozit pentru deseuri industriale nepericuloase pe amplasamentul Haldei de zgura, sat Barza/ Branet, jud. Olt.